O nas

Szkolne przedsiębiorstwo X-Company rozpoczęło działalność 1 października 2014 r. Jest to koło zainteresowań dla uczniów klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Cel nadrzędny koła stanowi uzupełnianie procesu dydaktycznego realizowanego podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości.

Młodzież w czasie przygotowywania różnych przedsięwzięć musi wykazać się pomysłowością i kreatywnością, umiejętnością współpracy, właściwego planowania zadań, podejmowania ryzyka, przewidywania skutków własnych zamierzeń.

W czasie dotychczasowej dwuletniej pracy X-Company udało się zrealizować wiele pomysłów, wśród nich było wydanie szkolnego kalendarza, remont świetlicy dla uczniów czy wyposażenie szkolnej biblioteki English Library w nowe obcojęzyczne pozycje książkowe. Zorganizowaliśmy loterię fantową, liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla całej szkolnej społeczności, kiermasze świąteczne. W nasze działania w pierwszym roku pracy zaangażowało się 80 uczniów, rok później 93, w tym roku będzie nas na pewno więcej. Chcemy wszystkim pokazać, że jesteśmy pomysłowi, ambitni i nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.